Jak ponumerować strony w MS Word 2007 nie zaczynając od pierwszej

word

W większości przypadków korzystania z Office Word, numerujemy strony rozpoczynając od pierwszej. Co jeśli chcemy zostawić np. stronę tytułową jako nieponumerowaną i rozpocząć numerację od następnej?

- Przejdź do zakładki Wstawienie, następnie z ramki Nagłówek i stopka wybierz Numer strony, po czym z menu kontekstowego wybierz położenie numeru strony i ustaw je
- Teraz przejdź do zakładki Układ strony i w ramce Ustawienia strony kliknij w strzałkę w prawym dolnym rogu
- W Ustawieniach strony wybierz zakładkę Układ, zaznacz w niej opcję Inne na pierwszej stronie i kliknij OK
- Przejdź do pierwszej strony dokumentu (jeśli już coś napisałeś, ustaw kursor na końcu tekstu) i wybierz z menu Układ strony, a z ramki Ustawienia strony opcję Znaki podziału, z menu kontekstowego wybierz następną stronę
- Teraz musimy sprawić, że zaznaczona strona będzie numerowana od 1. Przechodzimy więc do zakładki Wstawianie, Numer strony, i wybieramy opcję Formatuj numer strony
- Z okienka Format numeru strony wybieramy Rozpocznij od i wpisujemy wartość 1.

Pamiętajmy, że w przypadku drukowania musimy rozpocząć od strony 0, aby wydrukować nieponumerowaną stronę.

Regulamin komentowania

0 comments

Komentarze archiwalne