Naukowcy wymazali wspomnienia myszy. Użyli do tego światła
bETfGOMR
bETfGONd