Naukowcy wymazali wspomnienia myszy. Użyli do tego światła
bETfEOUR
bETfEOVd