Naukowcy wymazali wspomnienia myszy. Użyli do tego światła
bETfpwet
bETfpweF