Naukowcy wymazali wspomnienia myszy. Użyli do tego światła
bETfVdHF
bETfVdHR