Naukowcy wymazali wspomnienia myszy. Użyli do tego światła
bETfAHlx
bETfAHlJ