Więzienie za pompę ciepła lub klimatyzator. Prawo mówi wprost - Pompa ciepła