Czyżby kolejna rewolucja w fizyce? W eksperymencie mogącym stanowić dowód na prawdziwość założeń elektrodynamiki kwantowej i istnienia tzw. wirtualnych cząsteczek naukowcom udało się wykreować fotony w próżni.

bETdpEet

Czyżby kolejna rewolucja w fizyce? W eksperymencie mogącym stanowić dowód na prawdziwość założeń elektrodynamiki kwantowej i istnienia tzw. wirtualnych cząsteczek naukowcom udało się wykreować fotony w próżni.

Cząstki wirtualne to, w bardzo dużym uproszczeniu, wypełniające próżnię teoretyczne byty mające potencjał bycia w zasadzie dowolną inną cząstką, np. fotonem. Według jednej z teorii mogą one na krótkie momenty zmieniać swój stan, a następnie powracać do zwyczajowej, nieokreślonej formy. Jeśli użyjemy zwierciadła o odpowiednich właściwościach, będziemy w stanie zobaczyć manifestacje wirtualnych cząstek w postaci pojawiających się "odbić" fotonów. Problemem jest to, że lustro należałoby najpierw rozpędzić niemal do prędkości światła.

[blo-link-inner href="http://gadzetomania.pl/12584,swiatlo-jedna-z-najwiekszych-zagadek-jakie-znamy"]Światło - jedna z największych zagadek, jakie znamy[/blo-link-inner]

bETdpEev

Badacze pod przewodnictwem Pera Delsinga ze szwedzkiej uczelni Chalmers Tekniska Högskola w Göteborgu postanowili ominąć ten problem techniczny. By dowieść, że próżnia wcale nie jest pusta, użyli urządzenia zwanego SQUID (skrót od Superconducting QUantum Interference Device) - przyrządu niezwykle wrażliwego na obecność pól magnetycznych. Umieszczając go w szybko zmieniającym się polu, rozchwiano go tak, że poruszało się z 5% prędkości światła. W efekcie udało się zaobserwować fotony o częstotliwości równej połowie częstotliwości drgań SQUID-a - zgodnie z założeniami teorii kwantowych.

Badacze czekają teraz na ocenę wyników przez recenzentów; jeśli będzie pozytywna, możemy mówić o przełomie w fizyce.

Źródło: PopSci

Komentarze (1)
bETdpEfr