Regulamin konkursu "Wiosenne centrum sterowania"

Regulamin konkursu "Wiosenne centrum sterowania"08.12.2009 17:03
Mariusz Kamiński
 1. Organizatorem Konkursu jest strona: Gadzetomania.pl która należy do Blomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 26a, 03-964 Warszawa (“Organizator”)
 1. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać jedno zdjęcie konkursowe. W przypadku większej ilości pod uwagę będzie brane pierwsze.
 1. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, zdjęcie będzie przekazywane komisji oceniającej (jury), w skład której wchodzą pracownicy firmy Blomedia.
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia to jest: 29.02.2012. Prace można nadsyłać do 09.03.2012 na adres mailowy konkurs@gadzetomania.pl
 1. Wraz ze zdjęciem, Uczestnik zobowiązany będzie przesłać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.
 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.
 1. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie zdjęcie, które nie będzie spełniało zasad niniejszego regulaminu lub innych dodatkowych ogłoszonych przez Organizatora.
 1. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego przez niego zdjęcia.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie gadzetomania.pl w terminie jednego tygodnia od zakończenia konkursu.
 1. Nagrodą w Konkursie są bony wymienione w opisie konkursu. Nagrody te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 1. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagród lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą zgodnie z ust. 6 bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty podjęcia próby ich przekazania, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w zasadach i regulaminie Konkursu podczas jego trwania.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 1. Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne będzie przesłanie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dotyczącej uczestnictwa w Konkursie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Źródło artykułu:WP Gadżetomania
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)