Gratka dla (geo)turystów

Strona głównaGratka dla (geo)turystów
21.07.2009 11:09
stalactites
stalactites
Katarzyna Kieś
Katarzyna Kieś

Od 8 lipca br. 100 opisów najciekawszych geoatrakcji z całej Polski zebranych w 260-stronicowym Katalogu obiektów geoturystycznych jest dostępnych na stronie Ministerstwa Środowiska. Skałki, stare kopalnie, czy nawet hałdy - mogą być atrakcyjnym celem wypraw turystycznych!

Od 8 lipca br. 100 opisów najciekawszych geoatrakcji z całej Polski zebranych w 260-stronicowym Katalogu obiektów geoturystycznych jest dostępnych na stronie Ministerstwa Środowiska. Skałki, stare kopalnie, czy nawet hałdy - mogą być atrakcyjnym celem wypraw turystycznych!

Polska ma bogate i zróżnicowane dziedzictwo geologiczne. Jest w nim ukryty ogromny potencjał turystyczny, który z nielicznymi wyjątkami nie jest jeszcze doceniany tak, jak na to zasługuje. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało Katalog obiektów geoturystycznych, który ma za zadanie pokazać atrakcje geoturystyczne oraz udostępnić je szerokiemu gronu odbiorców.

Katalog przybliża świat polskich atrakcji tego typu turystyki. Pokazuje na przykładach z całego kraju  walory estetyczne, naukowe, kulturowe i kolekcjonerskie przyrody nieożywionej. Do katalogu została wybrana grupa 100 najbardziej reprezentatywnych dla regionów naszego kraju stanowisk i obszarów geologicznych, które na łamach Katalogu obiektów geoturystycznych w Polsce zostały szczegółowo opisane i pokazane w postaci barwnych fotografii.

  • *Mamy w Polsce mnóstwo fantastycznych pod względem geologicznym miejsc, większość kompletnie nieznanych. W innych krajach już dawno powstały geoparki i infrastruktura wokół kamieniołomów, skałek i w starych kopalniach. U nas to dopiero plany - zachęcam do odwiedzania tych niezwykłym miejsc już teraz, a szczególnie w wakacje. Mam nadzieje, że katalog zachęci do ciekawych geoturystycznych wycieczek *- dodaje Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju.

Zasadnicza część katalogu składa się z opisów obiektów geoturystycznych, które zostały skatalogowane w podziale na województwa, co ułatwia np. odszukanie atrakcji w regionie, do którego właśnie wybieramy się na wakacje. Każde prezentowane geostanowisko zawiera charakterystykę: położenie, także na tle jednostek geograficznych oraz geologicznych, opis obiektu obejmujący m.in. historię geologiczną, a także inne atrakcje turystyczne w otoczeniu. Każdy obiekt jest zlokalizowany na fragmencie mapy topograficznej. Opisy wzbogacone są fotografiami. Szukać atrakcji geoturystycznych można także korzystając z indeksu miejscowości umieszczonego na końcu publikacji.

Dodatkowo w katalogu znaleźć można informacje na temat podstawowych pojęć z zakresu geoturystyki, zapoznać się z omówieniem form ochrony przyrody nieożywionej i przeczytać o idei obiektu geoturystycznego. Czytelnik znajdzie tam również informację, jak korzystać z katalogu oraz słowniczek pojęć i tabelę geochronologiczną.

Katalog kierowany jest do osób zainteresowanych zawodowo i amatorsko propagowaniem zagadnień z zakresu nauk o Ziemi, głównie geologii, geografii, ochrony przyrody i turystyki, ale każdy znajdzie w nim coś interesującego. Wiele z opisanych miejsc zostało już odkrytych, ale znaczna ich część czeka na swoje zagospodarowanie i zainteresowanie ze strony administracji lokalnej czy organizatorów turystyki.

Polskie atrakcje geoturystyczne występują nie tylko w naturalnym środowisku przyrodniczym (na powierzchni Ziemi, pod powierzchnią, pod wodą), ale również w środowisku przekształconym przez człowieka, czyli są to też stare kopalnie, kamieniołomy, przekopy czy hałdy, a także w wytworach kultury materialnej człowieka (budowle i elementy wyposażenia, urządzenia górnicze służące wydobyciu i przeróbce kopalin, kamienie szlachetne i ozdobne) i muzeach (przyrodniczych, geologicznych i górniczych). Dużą popularnością cieszą się też małe obiekty geologiczne eksponowane także na wystawach i giełdach minerałów, skał i skamieniałości.

Katalog obiektów geoturystycznych został wykonany na zamówienie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy Piknik Geologiczny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Olsztynie był jedną z okazji do promocji katalogu i geoturystyki.

Fot.: sxc

Źródło: ZielonaLekcja

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)